از راه دور:

  در این روش آموزشی، میتوانید مجموعهای از ویدئوهای آموزشی ما را مشاهده کرده و بهطور
  کامل آموزش ببینید و سوالات خود را از طریق فروم و یا مرکز تماس با ما در میان بگذارید. در
  صورتی که مایل به استفاده از آموزش از راه دور هستید، لطفا درخواست خود را از طریق فرم زیر
 ارسال نمایید.