برای ثبت درخواست آموزش زعفران کد کلیک کنید!

نیروهای آماده به کار

اگر پیش از این دورههای کار با زعفران را گذراندهاید و مهارتهای لازم را کسب نمودهاید، میتوانید با
تکمیل فرم زیر، در فهرست نیروهای آماده به کار زعفران قرار بگیرید و به دو صورت فریلنسر و یا استخدامی
کسب درآمد نمایید.

جستجو


آمار بازید از سایت

تعداد بازدید : 196

Designed by MTeam